Karburator o. a.
(Shimmy, Pitman Arm og oliepumpe)

 

Min Ford A Toppakning Ratstamme Diverse
Bremser Karburator o. a. Tændning Manifold o. a.
Annoncer Ford A typer Specifikationer Video'er

 

Zenith karburatoren

 

 
Gasspjæld-aksel
A-9581-OS
Denne aksel er tit årsag til, at der kommer falsk luft ind i indsugningen.
Det giver en meget dårlig tomgang.
Jeg har fået en gasspjæld-aksel i overstørrelse.
Hullet, hvor akslen sidder, skal så udbores til 7,5 mm.
D.v.s. et bor på 7,5 mm. er lige smalt nok, men et bor på 7,6 mm. er for bredt.
Man må så i gang med en håndrival eller smergellærred
efter at have anvendt 7,5 mm. boret.
 

 

Micro Filter Kit
A-9156
30. maj 2017
Jeg havde problemer med urenheder i brændstoffet (rust).
Derfor har jeg monteret et microfilter i benzinglasset.
Det tager alle urenheder, hvilket et trådfilter ikke gør.

 

Tværsnit af Zenith karburatoren

 
 
1. Gasspjæld 2.Tomgangsdyse
3.Tomgangs-luftskrue 4. Venturi
5. Choker 6. Hoveddyse
7. Hættedyse 8. Tomgangsbrønd
9. Svømmer med ventil 10. Justerings-nåleventil
11. Kompensationsdyse  
 

 

 
 

Karburatoren er totalrenoveret.
Luftfilteret er ikke originalt.
Der var normalt ikke noget luftfilter på Ford A'en.

 

 
Karburatoren er sandblæst,
 og mange af delene er fornyet.
 

 


 

 

15. august 2012
Jeg har haft problemer med,
at motoren døde, når jeg bremsede hårdt op.
Det kan skyldes, at niveauet i svømmerhuset er for højt.
Niveauet skal være 5/8 tomme eller 15,9 mm. under pakningens overkant.
Det er også vigtigt at svømmeren flugter med kanten af svømmerhuset.

Man kan sænke benzinstanden i svømmerhuset ved
at sætte ekstra paknings-skiver under lukkeventilen.
Samtidig har jeg udskiftet nåleventilen med en
Ball Type Needle/Seat A-9564-GJZ.

Dårlig tomgang og "motordød" ved opbremsning skyldes oftest
utætheder ved karburatoren, ("Air leaks"), luftlækage, falsk luft,
eller utætheder ved indsugningen.

Tomgangs-luftskruen skal normalt indstilles til 1½ omgang fra lukket.

Her er en række mulige årsager til "motordød" ved opbremsning
og dårlig tomgang.

 

1. Utæt manifoldpakning (mest sandsynlige)
2. Utæthed i indsugnings-manifolden, karburatorflanger ikke plane
3. For højt benzin-niveau i svømmerhus
4. Ukorrekt svømmerstilling
5. Utætheder ved gasspjæld-aksel
6. Utætte dysepakninger
7. Forkerte dyselængder
8. Dårlig tilpasset gasspjæld
9. Slidt tomgangs-luftskrue
10. Sæde for tomgangs-luftskrue ru eller gratet
11. Tomgangs-luftskrue er for kort
12. Tomgangs-luftskruens gevind er ødelagt
13. Punkteret, utæt svømmer
14. Justerings-nåleventilen er skruet for langt ind
15. For lille åbning i kompensationsdysen
16. Overgang i stoplygtekontakt (sjælden)
17. Forkert polaritet fra tændspole til strømfordeler

 

Polarity Tester
A-12116
Man kan teste polariteten med denne tester.
Indskydes mellem strømfordeleren
og højspændingsledningen fra tændspolen.

 

 
   Niveauet i svømmerhuset kan testes helt nøjagtigt
med et simpelt måleapparat.
(Fuel Level Gauge A-9599)

 

 
Niveauet skal være 5/8 tomme eller 15,9 mm. under pakningens overkant.  

 

 
 

Test af tomgangs-luftskrue:
Blæs eller sug i enden af tomgangs-dysen her.
Hold samtidig fingeren over det lille hul lige over gas-spjældet i venturien.
Når tomgangs-luftskruen er skruet helt i bund,
må der ikke kunne komme luft igennem.

Svømmer:
Det er også vigtigt,
at svømmeren er parallel med kanten af svømmerhusets overdel,
når ventilen er lukket.

Justerings-nåleventilen:
"Motordød"
ved opbremsning kan også skyldes,
at åbningen i kompensationsdysen er for lille.
Det kan evt. afhjælpes ved at skrue lidt op for justerings-nåleventilen
ved lave hastigheder og bykørsel.

Problemet i min karburator var:
 For højt benzin-niveau i svømmerhuset.
Utætheder ved gasspjæld-aksel.
Slidt tomgangs-luftskrue.
Sæde for tomgangs-luftskrue ru eller gratet.
Desuden åbner jeg justerings-nåleventilen (ved chokeren)
en
¼ omgang mere ved bykørsel.

 

 

Zenith karburatoren i tomgang
Når gasspjældet er lukket, trækkes der benzin ud af tomgangsdysen
via det lille hul lige over gasspjældet.

 

 

 
 

Min kompensationsdyse har en åbning på 0,9 mm. (0,035").
Det giver en fin tomgang på min Ford A.
Jeg har lånt et mål, der kan måle den nøjagtige dyseåbning.
Det kan måle fra 0,3 mm. til 1,1 mm.

 


 

Shimmy

30. oktober 2011
Jeg har haft et problem med "forhjuls-shimning" på Ford'en.
"Shimning" vil sige, at forhjulene vibrerer, eller ligefrem "blafrer" ved en bestemt hastighed.
Problemet er nok størst ved Ford A'erne med 21 tommer hjul.

 

 

Spindelbolte-sæt A-3111
En af årsagerne til "shimningen" kan være slidte spindelbolte.
Derfor har jeg udskiftet spindelboltene (King Pins).

 

 

 
  Tryklejet skal have åbningen nedad.

 

 

Stål-skiven over filt-ringen skal have kanten nedad.
Som styr for filt-ringen kan den gamle spindelbolt sættes i fra neden,
indtil den nye overtager jobbet.

 

 

 
 

Demontering og montering.
Spindelbolten (King Pin) skal drejes en lille smule med en rørtang,
for at bremse-tværakslens bolt kan glide ud.

 

 

Bøsningerne kan evt. presses i ved hjælp af en skruestik.

Bøsningerne skal rives med en  speciel rival (King Pin Reamer).

 

 

 
 

En effektiv måde at eliminere "shimning" på
skulle være at montere en dæmper.
(Steering Stabilizer A-3283).
Så nu er jeg spændt på, om det virker.

Jeg har i dag d. 11. november 2011 været ude at køre en tur i Ford'en.
Der har ikke været nogen problemer med "Shimmy".
Det er også blevet lidt lettere at dreje på rattet,
efter at en kortere "Pitman-arm" er monteret.

 

 

Dæmperens ene ende monteres her på forakslen

 

 

 
 

Den anden ende monteres på styreforbindelses-stangen

 

 

Når man monterer dæmperen, skal rattet drejes helt til venstre.
Dæmperen trækkes ud til fuld længde.
Der skal være 343 mm. fra beslaget på
forbindelses-stangen til højre styrekugle.

 

 

 
 

Den korte "Pitman Arm" gør styringen lettere.

 

 
Den korte "Pitman Arm" monteret  

 


 

Eftersyn af oliepumpe

 

 
 

Oliepumpen er i orden.
Det er en såkaldt tandhjulspumpe.

 

 

Skruen der holder oliepumpen ved bundkar-montering.
Når man afmonterer bundkarret, vil oliepumpen falde ud.
Det er derfor vigtigt at skrue denne skrue helt ind,
inden man fjerner bundkarret.
Den letter også gen-monteringen af bundkarret,
idet oliepumpen derved kan fastholdes under monteringen.
Efter monteringen af bundkarret, skrues den atter en smule ud.
Man kan også kontrollere oliepumpens flow,
ved at skrue den ud mens motoren går.

 

 

 
 

Bundkar
Oliebakke.
Nye pakninger

 

 

De sørgelige rester af en roadster.
Dog stadig med rejsekufferter.

 

 

Karburator o. a.
(Shimmy, Pitman Arm og oliepumpe)

 

Min Ford A Toppakning Ratstamme Diverse
Bremser Karburator o. a. Tændning Manifold o. a.
Annoncer Ford A typer Specifikationer Video'er

 

Top