Nye modeller

 

Tilbage til Tekno siden

1

12
13 14

 

Se video'en med Poul Nielsen's modeller

 

Kun fantasien satte grænser
Mottoet var:
Der er ingen grænser for Tekno's anvendelse,
og man kan konstruere modeller efter egne idéer.

Her er nogle eksempler på, hvad Tekno-entusiaster har kunnet konstruere.
(Nogle af modellerne er dog ikke rene Tekno modeller ("straight" Tekno),
idet der af og til er brugt enkelte Meccano-dele).

Se Lars Saugbjerg's artikel om
Victor Møller Andersen.
Han var i 1950'erne med til at opfinde og bygge modellerne til "Titan-byggebogen".
 

Se video med  Victor Møller Andersen

 

Se også en Tekno-model af Odins Tårnet.
Bygget af Poul Bertelsen

 


 

Analog computer bygget af Lars Lund-Hansen  

 

Se flere detaljer her:

Analog computer
På engelsk "Differential Analyzer".
Computeren kan udregne en eksponentiel vækst.
 Ligesom en epidemi, der vokser: Jo flere smittede, der er, jo hurtigere vokser antallet af
smittede.
Kurven der tegnes viser løsningen.

 

 

 
 

Analog computer
Maskinen vejer knap 10 kg. og indeholder ca. 40 tandhjul.
Se computeren i funktion her:
Video nr. 1

 

 

Analog computer
Se computeren i funktion her:
Video nr. 2

 

 

 
 

Analog computer
Se computeren i funktion her:
Video nr. 3

 


 

 

Selvkørende Mejetærsker
Denne selvkørende mejetærsker er noget af det bedste,
der er bygget af Tekno.
Mejetærskeren har alle funktioner,
som en mejetærsker havde i 1970'erne.
Kniven går frem og tilbage.
Vingerne kører rundt.
Elevatorkæde.
Tærskecylinder.
Blæsere.
Halmrystere.
Solde.
Korntank.
Tømmesnegl.
Differentiale.
To-trins gearkasse.
(GK)

 

 

 
 

Bugseret mejetærsker
Allis Chalmer All Crop 60.
Her sammen med den selvkørende.
Også Allis Chalmer traktor som trækkraft.
(GK)

 

 
Bugseret mejetærsker
"All Crop" skulle betyde, at den kan klare alle slags afgrøder.
(GK)
 

 

 
  Bugseret mejetærsker
med "hesteskoen" som hjælpemotor.
(GK)

 

 
Bugseret mejetærsker
Soldene med rystere.
(GK)
 

 

 
 

Selvkørende mejetærsker
Alle funktioner kan styres fra førerplatformen.
(GK)

 

 

Selvkørende mejetærsker
Kraften til mejetærskeren kommer fra to 65 motorer,
der er indbygget i denne kasse.
En til fremdrift og en til værket.
En tredje motor til tømmesneglen er indbygget i korntanken.
Venstre omskifter er til frem og bak.
Højre omskifter starter værket i forreste position.
Bageste position starter tømmesneglen.
Mejetærskeren vejer i øvrigt 5,5 kg. og er 57 cm. lang.
(GK)

 

 

 
 

Selvkørende mejetærsker
Teknikken til styringen af baghjulene.
(GK)

 

 

Selvkørende mejetærsker
Gear til indføringssnegl og kniv.
(GK)

 

 

 
 

Selvkørende mejetærsker
Skærebord og vinger
(GK)

 

 

Selvkørende mejetærsker
Førerplatform
(GK)

 

 

 
 

Blokvogn
(GK)

 

 

Blokvogn
(GK)

 

 

 
 

Blokvogn
(GK)

 

 

Blokvogn
Vognen har en teknik, der gør, at alle hjulene drejer med i den rigtige vinkel.
Hjulene styres af det forreste hjulsæt. En "underløber".
(GK)

 

 


 

Damppløjning 1910
En nordjysk samler har genskabt damppløjesystemet.

 

 

Systemet fungerede ved at to lokomobiler med en kabeltromle
og en stålwire stod over for hinanden på hver sin "forager".
Ved hjælp af spillet trak de så en slags vendeplov hen over marken.
Hver gang de havde trukket en fure, flyttede de sig på "forageren".
Og så fremdeles.
Se systemet i funktion her på YouTube.
Både med pløjning og stubkultivering.
(GK)

 

 

 
 

De to lokomobiler og den fem-furede plov
klar til damppløjning.
(GK)

 

 

Fowler lokomobiler i gang med kabelpløjningen.
Damplokomobilerne stod i kontakt med hinanden
ved hjælp af forskellige pift i dampfløjten.

 

 

 
 

Damplokomobil
GK's  meget autentiske udgave af damplokomobilet.
Vægt 2,5 kg - 39 cm. langt.
Kedlen er lavet af F33'ere og SH50'ere.
Håndtaget lige bag svinghjulet er til indkobling af kabeltromlen.
Kablet er lavet BK. Der er 3 m. kæde på tromlen.
Der er håndtag til fra- og tilkobling af fremdriften.
Motoren er en Mabuchi 35, og omskifteren bestemmer kørselsretningen.
(GK)

 

 

Fowler damplokomobil type AA4.
Set fra venstre side.
(med transmissionen til kabeltromlen).
GK's lokomobil er meget tæt på originalen.

 

 

 
 

Ploven
Den er i grunden en slags vendeplov.
Den er faktisk i balance.
Så når retningen skulle ændres,
satte mændene sig over på det modsatte sæde.
Og ploven gik så i jorden igen.
(GK)

 

 

Femfuret plov
Der er brugt en smule "bimateriale" til ploven.
Muldpladerne er lavet af et kasseret støvsugerrør.
De ligner faktisk rigtige muldplader.
Forplovene er lavet af kasserede Tekno-skruenøgler.
Alle fire hjul kan dybdeindstilles uafhængigt af hinanden.
Ploven vejer 1166 gram og er 57 cm. lang.
(GK)

 

 

 
 

Detaljer fra lokomobilet
Venstre baghjul afmonteret.
Styremekanisme og tilkobling af tromlen.
(GK)

 

 

Transmissionen
Højre baghjul afmonteret.
(Ses til venstre for differentialet)
(GK)

 

 

 
 

Førerpladsen
Rød pil viser håndtaget til at til- og frakoble kabeltromlen.
Grøn pil viser håndtaget til at koble bagakslen til og fra.
Blå pil viser omskifteren til frem og bak.
Gul pil viser parkeringsbremsen.
(GK)

 

 

"The Steam Crew"
Der skulle fem mand til at betjene plovsættet.
To lokoførere, en mand på ploven, en til at komme med vand
og en til at levere kullene.

 

 

 
 

Kabelpløjning 1960
Kabelpløjning har været forsøgt
i det gamle DDR,
men det var ikke nogen succes.

 


1

12
13 14

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top