Nye modeller

 

Tilbage til Tekno siden

13

12
13 14

 

 

Fakse Langhalms-maskine
Modellen er 120 cm. lang, 23 cm. bred og vejer 6,5 kg.
Man tog negene fra traverne på marken og forkede dem i maskinen.
Den kunne så udskille kernerne uden at beskadige strået,
som skulle bruges til tagtækning.
Der skulle tre mand til at betjene maskinen.
(FBP)

 

 

 
 

Forreste del er selve langhalmsmaskinen, der renser stråene for aks og kerner .
Bagerste del er det påbyggede tærskeværk,
der modtager aksene og restmaterialet og tærsker det.
Presseren bagpå presser restmaterialet i halmballer.
(FBP)

 

 

Her står "ilæggeren"
(Manden der lægger negene i maskinen).
De færdige langhalm-neg kommer ud i for-enden klar til tækning.
De er så helt plane i bunden og helt fri for løse kerner.
Hovedsagen er at få kornet tærsket helt rent for kerner.
Det er for at kernerne ikke skal spire efter,
at langhalmen er lagt på taget og evt. tiltrække fugle,
som kan ødelægge taget ved at hakke i det.
Maskinen river også stråene rene for de kortere, blødere og brækkede strå.
De afrevne rester føres så af et stort sejl,
i bunden af maskinen, videre til tærskeværket.
(FBP)

 

 

 
 

For-enden
Her vendes det rensede langhalm fra vandret til lodret.
Her kommer de færdige langhalm-neg ud efter passage af bindeapparatet.
(FBP)

 

 

Differentiale
Maskinen har "medtræk" via kraftoverføring fra traktoren.
(FBP)

 

 

 
 

Nuffield-traktor
Trækkraften var  en Nuffield-traktor med to PTO-udtag.
Et til at trække maskineriet og et til overføre kraft til maskinens bærehjul.
Det sidste var tilpasset således,
at traktorens hjulomdrejninger passede til bærehjulenes omdrejninger.
(FBP)

 

 

Langhalm
Det eneste billede der findes af originalen.

Jens Bøje Olsen opfandt maskinen

Halm af især langstrået rug, der anvendes som tækkemateriale til stråtage.
Rugen høstes med selvbinder, fordi strået ikke må være brudt eller brækket,
og kernerne tærskes af på en langhalmsmaskine.

Udtrykket "at tærske langhalm" beskriver en gentagen behandling af et emne,
der burde være uddebatteret.

 

 

Langhalm bliver i dag
nærmest kun brugt til julebukke.

Holdbarheden af langhalm er tre gange mindre end
holdbarheden af tagrør.

 

 
 

"Singer"
Bedstemor's træde-symaskine.
(FBP)

 

 

Motorcykel med sidevogn.
(FBP)

 

 

 
 

BMW motorcykel
med støddæmper og støtteben.
(FBP)

 

 

Mekanisk omdrejningstæller.
(FBP)

 

 

 
 

Maskinen ses her med fulde omdrejninger.
De to SK30 slynges udad af centrifugalkraften.
Derved flyttes de to SK50 på den glatte aksel.
U2'en og F5'eren har fat i tandhjulet,
der så flytter viseren gennem en udveksling.
De to SN35 fungerer som kontravægt.
(FBP)

 

 
Teknometer
Samme princip som omdrejningstælleren.
(FBP)
 

 

 
  Teknometer
(FBP)

13

12
13 14

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top