Tekno Elektro

 

Tilbage til Tekno siden

3

 

 

Elektromotor
Man kunne lave forskellige ret enkle elektromotorer.
Ankeret er her uden viklinger.
I grunden var det en omvendt cykel-dynamo.

 

 

 
 

Elektromotor lavet af Tekno Elektro.
Også med fast anker.
Se motoren køre, klik her.
Fylder ca. 4 MB.
(Tager lidt tid at downloade)
(PN)

 

 

En sjov "Stempelmotor".
Kommutatoren er her erstattet af en ekcenter-ring ER (se pilen).
Stemplet er de to D 5.
Ekcenter-ringen danner i rette øjeblik forbindelse til de to elektro-magneter,
som så tiltrækker stemplet (De to D5).
Når stemplet er trukket til,
afbryder ekcenter-ringen forbindelsen.
Svinghjulene trækker så motoren videre til næste gang,
der er forbindelse.
Se "Stempelmotoren" køre, klik her.
Fylder ca. 3 MB.
(Tager lidt tid at downloade)
(PN)

 

 

 
 

Her er et andet sjovt eksempel på en "Stempelmotor",
endda uden kommutator.
(GK)

 

 

Flyvemaskine
Fra side 39 i elektro-byggebogen.
Skal startes med hånden,
ligesom "The Lancaster Bomber" i 2. verdenskrig
Se "Jageren" starte, klik
her
(Det er lige før den letter).
Fylder ca. 3 MB.
(Tager lidt tid at downloade)
(PN)

 

3

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top