Tekno-Konkurrencen 1938-39

De præmierede modeller

1

 

Tilbage til Tekno siden

 

 

Konkurrence-folderen fra efteråret 1938.
Tekno-fabrikken udskrev i 1938 en konkurrence
om at fremstille konstruktioner af Tekno Metal-Byggekassen.
(som det hed dengang).
Den samlede præmiesum udgjorde 1500 kr.,
hvilket var en ganske anselig sum på daværende tidspunkt.
Legetøjshandlerforeningens formand Erling Cloos
deltog i udvælgelsen af vinderne.
Det skete sammen med en værkfører, en ingeniør og fabrikant Siegumfeldt selv.

I en artikel i Legetøjstidende marts 1939 skriver Erling Cloos bla. a.:
”Vi må til slut ønske Fabrikant Siegumfeldt til Lykke med det smukke Resultat,
idet vi som Legetøjshandlere samtidig er klar over,
at en saadan Konkurrence skaber Interesse langt ind i de voksnes Rækker
og er i stand til at give vore Forretninger en forøget Omsætning”.

 

 

 
 

Folderen fra 1938 med indbydelse til Tekno-konkurrencen 1938-39.
De præmierede modeller blev til en del af
de såkaldte Super-modeller i "Tærskeværk-byggebogen".
(PFR)

 

Annoncen med vinderne i Politiken den 10. marts 1939


Tekno-Konkurrencen

500 Kr. tildeles:
Leif Bjørvik Petersen, Haderslev

200 Kr. tildeles:
Arne Nielsen, Kastrup
Ivan Olsen, Vesterskov St.

100 Kr. tildeles:
Ove Nielsen, Blaagaardsgade 29
Svend Erik Hansen, Køge
Poul Wilken Jørgensen, Hallandsgade 5

50 Kr. tildeles:
Jørgen Blichfeldt, Ahlmans Allé 13
Poul Mathiesen, Gundsømagle
Kristen Hald Pedersen, Grindsted
H. Lorentzen, Aarestrupvej 3

20 Kr. tildeles:
Carl Halner, Refnæsgade 36
H. Christensen, Frederikshavn
Erling Macholdt, Skelskør
Frede Brandes, Riis Skov
Henry Jensen, Tyvelse, Vrangstrup

Endvidere faar 30 Deltagere en Tekno-Motor i Ekstrapræmie

Modeludstillingen er aaben
den 13. og 14. ds. Kl. 18 - 21
paa Fabriken, Rentemestervej 47
 

Første præmien på svimlende 500 kr.
gik til en ung mand ved navn Leif Bjørvik Petersen fra Haderslev.
Leif Bjørvik Petersen fortæller, at det faktisk var hans far,
der havde konstrueret vindermodellen (Damptromlen).
Konkurrencen henvendte sig jo til ungdommen.
Faderen løste så problemet ved at indsende modellen i sønnens navn.

 

 

Vindermodellen
"Denne Model fik tildelt 1. Præmie Kr. 500.00 ved Tekno-Konkurrencen 1938-39 ".
"Den virker som en rigtig Damptromle
ved Hjælp af en Motor Nr. 66 og en Omskifter Nr. 67".
Damptromlen er nu blevet rekonstrueret af en samler på Lolland.

 

 

 
 

Her ses en rekonstruktion af Damptromlen,
der vandt førstepræmien ved Tekno-konkurrencen 1938-39.
Tegningen, som tromlen er lavet efter, er lidt uskarp.
Det har således været nødvendigt at improvisere en smule.
Tromlen er bygget med differentiale af de koniske tandhjul,
som ikke fandtes i 1939.
Flot maskine af helt nye dele.
Se Damptromlen køre, klik her.
Fylder ca. 4 MB.
(Tager lidt tid at downloade)
(PN)

 

 

Differentiale af de koniske tandhjul.
(PN)

 

 

 
 

Transmissionen
(PN)

 

 

Ny version af "Damptromlen"
En samler fra Langeland har nu bygget en mere vellignende udgave af Damptromlen.
Der findes kun et eneste uskarpt foto af tromlen.
Så man må sige, at han har ramt godt.
(FBP)

 

 

 
  "Damptromlen"
Set forfra.
(FBP)

 

 

"Damptromlen"
Maskinrummet.
(FBP)

 

 

 
 

"Damptromlen"
Styrehuset
(FBP)

 

 

"Damptromlen"
Dampcylinderen
(FBP)

 

 

 
  "Damptromlen"
Transmissionen.
Utrolig kompakt.
(FBP)

 

 

"Damptromlen"
Her sammen med en alternativ damptromle.
(FBP)

 

 

 
 

Den alternative damptromle
(FBP)

 

 

Den alternative damptromle
(FBP)

 

1

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top