Tekno-Konkurrencen 1938-39

3

 

Tilbage til Tekno siden

 

Uddrag fra Lars Christiansen's artikel
 om Tekno-konkurrencen

 


Leif Bjørvik Petersen, Haderslev
1. præmie
En Damptromle

Det drejer sig om en flot damptromle, der blev udvalgt som førstepræmie.

Jeg vil straks afsløre,
at der i dette tilfælde var tale om et far/søn projekt, hvor faderen nok var den bærende kraft,
mens sønnen nok mest lagde navn til.

 Førstepræmien, der som bekendt var på svimlende 500 kr.,
blev vundet af en meget ung mand ved navn Leif Bjørvik Petersen,
der dengang boede i Haderslev.

Som nævnt var det primært faderen, der stod bag projektet,
men jeg finder det alligevel ret spændende,
at jeg har talt med den person, der har lagt navn til førstepræmien.

 Ikke nok med at jeg har talt med ham.
Jeg kan også fortælle, at samtidig med at jeg talte med ham i telefonen,
trak han en støvet kasse ud fra gulvet under sofaen.
I kassen lå faderens og sønnens Tekno-dele.

Jeg har siden modtaget billeder af delene og kan se,
at der i kassen ligger den 66-motor af den gamle type,
som vi helt sikkert ved blev benyttet i damptromlen.

Der var ikke andre motorer, og de havde aldrig haft andre.
Derudover indeholdt kassen lige præcist de 6 store sammennittede ”førkrigs” snorhjul,
som man kan se damptromlen indeholdt.
Det synes jeg er meget spændende.
Vi kendere ved jo, at den motortype, den farve og den udformning af hjulene stammer fra 30'erne,
og at farve og udformning blev ændret efter krigen.

Jeg er da godt klar over, at de nævnte gamle dele er ret udbredte,
og at de ikke repræsenterer en særlig stor værdi,
men for en Tekno-historisk ”nørd” som mig, er de absolut spændende.

Leif’s far (som hed Carl) var født omkring århundredskiftet, nemlig i 1902.
Han var også en utrolig fingernem og kreativ person.
Han arbejdede både som klejnsmed,  mekaniker og kølemontør.
Desuden var han i flere år værkfører på et elektromekanisk værksted,
hvor Leif senere kom i lære og blev udlært.
Carl’s karriere indenfor de sorte fag afsluttede han som værkfører hos Brødrene Gram i Vojens.

Af en eller anden grund har man ikke valgt at vise damptromlen i Tekno’s byggehefte.
Det til trods for, at den vandt førstepræmien.

Måske er grunden, at man har ment,
at den indeholdt for mange ”hjælpematerialer” i form at pap til tromler mv.

 

Den nu 82-årige Leif Bjørvik Petersen har den 27. juli 2013
overdraget sin 7 kg. store Tekno-samling fra før 2. verdenskrig
til Lars Christiansen, Ans.


Ivan Olsen, Vestenskov St.
2. præmie

Et Tærskeværk med Traktor

Frem til engang sidst i 50'erne blev Teknos byggehefte
som bekendt prydet med "Et Tærskeværk med Traktor",
der i mange år således nok var den mest kendte Tekno-konstruktion.

Derfor har det ærgret mig meget, at jeg ikke har kunnet finde frem til Ivan Olsen,
der med tærskeværket vandt en af 2. præmierne.

På et tidspunkt lige før julen i 2013 fik jeg lyst til at prøve igen, og denne gang var jeg heldigere!
Jeg har nu talt med Ivan, og skrevet sammen med ham.
Uden at jeg har nævnt tærskeværket, har han af sig selv fortalt mig om det.

 Inden jeg fik kontakt med Ivan Olsen,
var jeg klar over at der også i dette tilfælde var tale om et far/søn projekt;
idet Ivan kun var ét år gammel, da hans far Asger sendte "Tærskeværk med traktor" ind.

Ivan var Asgers førstefødte, og på daværende tidspunkt hans eneste barn.
 

 Asger Olsen blev født omkring århundredeskiftet.
Det var nærmere betegnet i 1903.
Han var således 35 år gammel, da han byggede vindermodellen.
I 1912 købte hans far et gods på Lolland, som fremover blev familiens bolig.
Her blev Asger konfirmeret og tilbragte alle ungdomsårene.

 Han modtog en grundig landbrugsuddannelse,
og blev sidst i 1920’erne ansat som gårdbestyrer på Brødebøllegaard,
der ligger lidt øst for Vestenskov.
Som det fremgår af vinderlisten, var det dengang en stationsby kaldet Vestenskov St.

Det var en ret stor gård med mange tjenestefolk.
Foruden en husassistent var der fem tjenestekarle og en polsk fodermester ved navn Vojtek.
Han boede også på gården sammen med sin polske hustru og ikke mindre end 10 børn.

 I 1935 blev Asger Olsen gift på Langeland og overtog kort tid efter Brødebøllegaard
og blev proprietær. Den 22. april 1937 fik parret sønnen Ivan.
Senere fik parret endnu to sønner og en datter.
 

På et tidspunkt efter 1942 flyttede Asger Olsen med hustru og to drenge til familie-godset,
hvor Asger forpagtede godset af sin mor.
Mon ikke det skyldes, at faderen på det tidspunkt døde.
Han købte godset af sin mor i  1949.

 

 

IVAN OLSEN FORTÆLLER.

Asger Olsens Tekno-dele var åbenbart fulgt med da de flyttede fra Brødebøllegaard,
for Ivan Olsen fortæller i et brev:

”Jeg husker, at jeg som barn i 8 – 9 års alderen legede med Tekno.
Vi havde også tærskeværket (forsiden af kataloget),
som jeg mener at min far havde bygget og fået præmie for.
Jeg manglede altid dele og skruer, som jeg ”lånte” fra Tærskeværket,
og på den måde forsvandt det lidt efter lidt.”

 Som man kan regne ud, fylder Ivan Olsen til april 77 år.
Han skriver også, at han ikke kender hverken voksne, unge eller børn, der leger med Tekno i dag.
Asger Olsen havde en lidt ældre bror, der hed Richard. Om dem skriver Ivan videre:

”Min far og hans bror lavede også modeller af togvogne og lokomotiver af træ.
De fandt modellerne i nogle magasiner, og savede alle delene ud af cigarkasser med små løvsave.”

 Det ligger helt fast, at Ivan Olsen ikke var klar over,
at hans far ved indsendelsen af konkurrencebidraget havde brugt hans navn.

Ivan og broderen Carl Olaf overtog i 1970 godset efter Tekno-konstruktøren,
og der bor de stadig begge to.


Kristen Hald Pedersen, Grindsted
4. præmie
En Krigstank

Krigstanken var en anden af de flotte Tekno-konstruktioner,
der blev gengivet med byggeanvisning i Tekno’s byggehefte.

I dette tilfælde er der med sikkerhed tale om et Tekno-byggeri
konstrueret af en fingernem dreng, og indsendt i eget navn.
Jeg har fundet frem til konstruktøren, der hed Kristen Hald Pedersen,
og dengang boede i Grindsted. Det spændende ved denne historie er,
at han lever i bedste velgående den dag i dag - 87 år gammel (2011).

Jeg må erkende,
at det var noget ”grænseoverskridende” for mig at ringe til Kristen
og bringe den 72 år gamle sag i erindring.
Han huskede udmærket krigstanken,
men havde ikke tænkt nærmere over den siden sine unge dage.

Kristen var lige knap 15 år gammel, da hans ”krigstank” blev fremstillet.
Efter flere samtaler med ham om bl. a. hans far,
er jeg fuldstændig overbevist om,
at Kristen har været helt alene om arbejdet.
Jeg har spurgt ham om,
hvorfra han fik ideen til netop at bygge en krigstank.
Han husker det ikke specielt,
men siger at i perioden dér før indledningen af Anden Verdenskrig var der mange tegninger og billeder af krigsudstyr i både aviser og blade.

Faderen var konsulent i den lokale husmandsforening.
Han var absolut ikke teknisk interesseret,
men derimod nærmest lidt hånlig overfor sønnens arbejde.
Da sønnen vandt en pæn pengepræmie,
mente faderen at det var lidt latterligt,
at sønnen kunne vinde så mange penge ved at ”skrue med noget legetøj”.

 Kristen’s egen drøm var at komme til at arbejde med mekanik.
Urmager eller måske finmekaniker.
Faderen interesserede sig ikke særligt meget for sønnens uddannelse,
men moderen var derimod meget ambitiøs.
Hun var oversygeplejerske og pressede på for,
at sønnen skulle få en akademisk uddannelse.
Helst som læge!

Kompromisset blev, at han kom til at læse til civilingeniør i København.
Han fik derefter en livslang ansættelse i et kendt firma indenfor byggevarebranchen.
Hans speciale var produktionsanlæg, og han har i den forbindelse rejst og arbejdet over hele verden.
Man kan således sige,
at Tekno’s gamle slogan fra først i 30’erne kom til at passe på Kristen’s karriere:

Kristen Hald Pedersen’s krigstank blev i 40’erne brugt i A4-annoncer i flere fagblade for legetøjsbranchen. Og det endda både i sort/hvid og farve.

Der kendes ikke andre eksempler på brug af de præmierede konstruktioner i forbindelse med annoncering.

 Kristen har aldrig siden præmieringen
hørt fra- eller i øvrigt haft kontakt med Tekno.
Han har heller ikke været klar over,
at hans krigstank blev benyttet som model i Tekno’s byggehefte,
hvor den endog indgik
som en såkaldt ”supermodel” helt frem til i begyndelsen af 60’erne.

 Kristen er nu ejer af et eksemplar af byggeheftet samt diverse annoncekopier,
så han i stilhed kan mindes sine drengeår i Grindsted.


H. Lorentzen, Aarestrupvej 3, Kbh.
4. præmie
Et Fyrtaarn

H. Lorentzen var en ældre herre og boede i Valby, han var 68 år,
da han indsendte sit konkurrencebidrag.

Han var vognstyrer,
ugift og boede som ”logerende” hos en anden familie.
Ja, det var andre tider dengang!

Lorentzen havde fremstillet et fyrtårn,
som blev belønnet med 50 kr.


Poul Mathiesen, Gundsømagle
4. præmie
En Kædestemmer

Poul Mathiesen fra Gundsømagle på Sjælland indsendte en kædestemmer til bedømmelse.
Poul Mathiesen døde  i 2004.

En kædestemmer er en træbearbejdningsmaskine,
som bl. a. benyttes til at udfræse huller til dørlåse.
Maskinen var en af de kun tre præmierede,
der blev udvalgt til at indgå i Tekno’s byggehefte.
Derfor ved vi i dag, hvordan den så ud.
Poul var kun 12 år gammel, da kædestemmeren blev indsendt,
så det er svært at forestille sig, at han selv har kunnet fremstille konstruktionen.

Poul’s far var tømrermester og i øvrigt også født i år 1900.
Mon ikke man kan gå ud fra, at det er ham,
der er konstruktøren og har valgt at indsende den i sønnens navn.


Carl Wilhelm Halner, Refnæsgade 36, Kbh.
5. præmie
En Gravko

Carl Halner boede i København, og var telefonfunktionær hos KTAS.

Hans bidrag til konkurrencen var en gravko,
hvormed han vandt en af femtepræmierne på 20 kr.
Gravkoen var indsendt under navnet Carl Vilhelm Halner.

På adressen i Refsnæsgade
boede der på det aktuelle tidspunkt ikke nogen Carl Vilhelm,
men dog en Carl Halner.
Det kunne derfor være nærliggende at forestille sig,
at Carl Wilhelm var en søn af familien.
Det er dog ikke sådan det hænger sammen,
idet ægteparret Halner aldrig fik børn.
Carl’s hustru hed Mary Vilhelmine,
så mon ikke Carl er blevet inspireret
af fruens navn til at ”konstruere” et særligt navn til konkurrencen.

Carl blev født i 1882 (med efternavnet Hansen),
så han var 56 år, da gravkoen blev bygget.


Erling Macholdt, Skelskør
5. præmie
Et Pendul-ur

Knap så heldig var Erling Macholdt fra Skælskør.
Han vandt kun 20 kr. Han er også død.
Jeg har talt med hans storesøster, som fortæller, at han døde i 2004.
Erling var elektriker, og i 45 år ansat i Elektricitetsrådet.
Han var født i 1930, så vi kan nok regne ud,
at han ikke selv havde bygget konkurrencebidraget.
Det var i virkeligheden hans far Viggo, der var ”hjernen” bag projektet.
Han var født i år 1900 og altså ca. 39 år gammel på dette tidspunkt.

Ifølge datteren var han en utrolig fingernem og kreativ mand,
der var uddannet maskinarbejder.
Livet igennem arbejdede han med alskens mekanik,
og endte sine erhvervsaktive år med at fungere som selvlært urmager.
Han konstruerede og byggede bl. a. selv bornholmerure.

Både Erling og faderen Viggo gik meget op i Tekno,
men da søsteren flyttede hjemmefra i 38 – 39,
husker hun ikke specifikt konkurrencen.

I dag ved vi nu, at konkurrencebidraget var et pendul-ur.
Med ovennævnte baggrund virker valget ganske oplagt.


3

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top