Analog computer
Differential Analyzer

 

Tilbage til nye modeller

 

Flere detaljer:

 

Hvor hurtigt det lille røde hjul drejer afhænger af,
hvor langt kontaktpunktet er fra skivens centrum.
Hvilket afhænger af, hvor slæden med skiven befinder sig.
Antallet af omdrejninger bliver integralet af denne afstand.
Slæden flyttes af trækket fra en servoforstærker.
Integrator  

 

Da hjulene, der kører på skiverne, skal kunne glide sidelæns på skiven,
må trykket ikke være for hårdt.
Samtidig skal der være friktion nok, til at hjulet faktisk drejer med rundt.
Det er en delikat balance.
Løsningen er en servoforstærker på "signalet" fra det lille hjul.
Forstærkeren virker efter capstan princippet:
De to blanke cylindre roterer hele tiden i hver sin retning.
Når det lille hjul på skiven drejer sig,
trækker det forstærkerens midterste tandhjul rundt (det er løst på akslen),
hvorved båndet om den ene cylinder slækkes og den anden strammes.
Det sidste trækker så forstærkerens "udgang".
Capstan princippet kendes fra ankerspil på skibe.
En matros kan, ved at stramme trossen om capstanakslen, styre et meget kraftigere træk. Men i servoforstærkeren er der to capstan'er, der kører hver sin vej.
Se video
  Servoforstærker

 

Tromlen roterer synkront (men meget langsommere) med integratorernes skiver.
Pennen sidder på en af slæderne.
Kurven, den tegner, er altså slædens position som funktion af skivernes drejning.
Eller - om man vil - tiden.
Plotter  

 

Tromlen roterer synkront (men meget langsommere) med integratorernes skiver.
På tromlen kan man optegne grafen for en funktion,
som man så skal følge med en lille viser på en slæde.
Slædens position går videre til differentialet.
  Input tromle

 

. Et differentiale "lægger sammen".
 (Hvor meget kardanakslen i en bil, har drejet sig.
Det er gennemsnittet af, hvor meget bilens to baghjul har drejet sig).
I differentialanalysatoren lægger differentialet "signalet" fra inputtromlen
sammen med bidraget fra den ene integrator.
Differentiale  

 

Transmissionssystemet.
Skiverne på integratorerne, plottertromlen og inputtromlen skal alle køre synkront.
De skal være forbundet mekanisk, og kan ikke bare have hver sin motor.
Det trækkes af en kraftig motor fra et kasseret hæve-sænke skrivebord.
Skulle det være originale Teknomotorer,
ville det nok være nødvendigt med en hel kraftcentral med adskillige parallelle motorer.
  Transmission

 

 
Transmission  

 

 
  Transmission

 

 
Udvekslinger  

 

Tilbage til nye modeller

 

Top