De enkelte dele

4

 

 

Tilbage til Tekno siden

 

 

Tekno-motor nr. 50
"Hestesko-motoren" kom på banen i 1935 og har været på programmet lige til slut 1972.
Motoren har stort set ikke ændret sig i denne lange periode.
Dog var magneten rød i den første periode.

 

 

 
 

Tekno motor nr. 66
"Den gamle 66-motor" blev præsenteret i 1938 og kostede dengang 5,00 kr.
Den regnes for at være den bedste motor, som Tekno fremstillede.
På grund af materiale-mangel udgik den efter få år.

 

 

Omskifter nr. 67
Den blev præsenteret i 1938.
Den er ret unik.
Så vidt vides er der ikke blevet fremstillet noget tilsvarende af andre fabrikanter.
Omskifteren var på programmet helt til produktionen af ingeniørsættene sluttede.

 

 

 
 

Tekno-motor nr. 66
"Den ny  66-motor" er blevet fremstillet i to tekniske varianter,
der dog har samme udseende.
Motorerne var ikke alle lige driftssikre,
og produktionen blev afløst af indkøbte motorer i slutningen af 60'erne.

 

Et Tekno citat fra en af de ældste byggebøger:

ET PAR ORD TIL NYBEGYNDERE
"Ingen bliver Mester lige med det samme.
Begynd aldrig på et Arbejde, som er tillokkende,
men som I ikke er sikker paa at kunne udføre.
At faa et planlagt Arbejde til at lykkes skaber Selvtillid og Glæde".

 

De enkelte dele

4

 

Tilbage til Tekno siden

 

Top