Tilbage

 

Øster Sottrup Skole 1953
"Store klasse" og "Lille klasse"
Den sidste årgang på skolen.
De elever, der ikke gik ud af skolen, blev flyttet til Nydam Skolen i 1954.

 

 

Nogle få af de ældste elever fortsatte på Statsskolen i Sønderborg.
Enkelte elever begyndte på Realskolen i Sønderborg.
Resten af de ældste elever gik ud af skolen med 7 års skolegang.

 

1. H. C. Knudsen, førstelærer 19. Kæthe Hansen, Øster Sottrup 37. Hans Christensen, Øster Sottrup
2. Andreas Hansen, Sandbjerg 20. Annelise Jensen, Øster Sottrup 38. Hans Chr. Hansen, Sandbjerg
3. Henry Hansen, Øster Sottrup 21. Anne Marie Fenn, Øster Sottrup 39. Poul Erik Vidriksen, Sandbjerg Gods
4. Lars Dan Jørgensen, Sandbjerg Gods 22, Kirsten Bonefeld, Øster Sottrup 40. Hans Chr. Dahl, Fuglsang
5. Hans Ove Christiansen, Sottrupskov 23. Ejnar Lyck, Øster Sottrup 41. Vera Jensen, Nydam Mose
6. H. C. Hermansen, Sandbjerg Gaard 24. Ove Solvang, Sottrupmark 42. Marie Hansen, Øster Sottrup
7. Bent Christensen, Sottrupskov 25. Hjalmar Jepsen, Sottrupskov 43. Anne Lene Hansen, Øster Sottrup
8. Hans Nygaard, Sottrupskov 26. Ellen Knutzen, lærerinde 44. Birthe Christensen, Øster Sottrup
9. Bent Nissen, Sandbjerg Gods 27. Bent Hermansen, Sandbjerg Gaard 45. Ruth Hansen, Sottruptræer
10. Gunnar Solvang, Sottrupmark 28. Bent Peder Christensen, Øster Sottrup 46. ukendt
11. Henrik Møller, Øster Sottrup 29. Erik Fenn, Øster Sottrup 47. Gyda Tækker, Øster Sottrup
12. Kurt Rossen, Øster Sottrup 30. Hans Chr. Hansen, Øster Sottrup 48. Henny Bertram, Øster Sottrup
13. Preben Dan Jørgensen, Sandbjerg Gods 31. Preben Ravn, Sottrupmark 49. Ruth Phillipsen, Sottrupskov
14. Carol Feil, Sottrupskov 32. Dorthe Møller, Øster Sottrup 50. Lise Lotte Rossen, Øster Sottrup
15. Kaj Hermansen, Sandbjerg Gaard 33. Else Skov Asmussen, Sottrupskov 51. Ella Christensen, Sottrupskov
16. Andreas Rossen, Øster Sottrup 34. Lis Hansen, Sottrupskov 52. Mary Olsen, Sottrupskov
17. Cecilie Clausen, Tværskifte 35. Inge Rossen, Øster Sottrup 53. Tove Hermansen, Sandbjerg Gaard
18. Gerda Hansen, Øster Sottrup 36. Thyra Jepsen, Sottrupskov 54. Asger Knutzen, søn af Ellen Knutzen

 

Tilbage

 

Top