Victor Møller Andersen

 

Flydekranen "Samson"

 

7

 

Tilbage til Nye modeller

 

 
Victor har nu bygget en kopi af Flydekranen "Samson",
der var med til at reparere jernbanebroen over Limfjorden.
Løfte-evnen er op til 900 tons.
 

 

 
  Samson-kranen med broklappen fra Limfjordsbroen.
Størrelse 1 : 50
Kranen er blevet døbt "Minisamson".

 

 
Kranen har en anselig størrelse, så Victor måtte flytte ud i garagen.  

 

 
  Delene der er brugt til at bygge kranen.
Til venstre ses kontravægtene, som vejer 14 kg.

 

 
Kranens funktion
To påhængsmotorer til at fin-manøvrere kranen med.
To spil til at bevæge udlæggerarmen.
Tre hejsespil. De to yderste kan tage 400 ton. Det midterste kan tage 100 ton.
Den lille kran foran er til at hente de tunge kroge.
To spil til at trække kranen til kaj.
 

 

 
  Platformen hvorpå kranen bygges.
Udskæringen er til styrepulten.
Den bliver senere skjult af kahyt og kommandobro.
Platformen er hul underneden for at få opdrift.

 

 
Her arbejder Victor med styrepulten  

 

 
  Agterende af flydekranen
De to spil med grøn wire er til at bevæge udlægger-armen.
De to påhængsmotorer er til at fin-manøvrere flydekranens position på vandet.
To ankre til opankring.
To fendere til at beskytte skruerne.

 

 
Den ene af de to påhængsmotorer  

7

 

Tilbage til Nye modeller

 

Top