2

 

 

Tændingsmagneten

 

 
 

Impulskobling
Volvo T-25 har en tændingsmagnet med "impulskobling"

Magnetens ydeevne er ringe ved langsomme omdrejninger.
Tændingsgnisten er derfor svag i startøjeblikket.
Startvanskeligheder ved magnettænding
afhjælpes ved anvendelse af impulskoblingen,
som er et apparat, der ved langsomme omdrejninger
kan give magnetens anker en så stor omdrejningshastighed,
at magneten bliver i stand til at afgive en tilstrækkelig kraftig tændingsgnist
trods motorens langsomme omdrejninger.

I startøjeblikket bliver en fjeder spændt og opsamler kraft.
På et givet tidspunkt udløses fjederen, og kraften overføres til ankeret,
som så bevæges med stor hastighed gennem magnetfeltet,
hvorved der opstår en kraftig tændingsgnist.
Man kan høre et et lille smæld,
når motoren drejes langsomt rundt med startsvinget.

For at impulskoblingen skal virke, skal traktoren stå nogenlunde vandret.
Det er nemlig to paler,
der ved deres egenvægt falder ned og stopper ankeret,
hvorved fjederen spændes.
Når palerne er frigjort, spændingen udløst,
og motoren er kommet op i omdrejninger,
er det centrifugalkraften, der holder dem fri af anslaget.
 

 

 
Impulskobling
De to paler
 

 

 
 

Inspektionslem ved svinghjul.
Kontrolpunkt (gul pil).
Lemmen er beregnet til at kontrollere tændingen med en tændingspistol (stroboscope).
Når man sætter klemmen på tændingskablet til 1. cylinder,
får man et lysglimt i samme øjeblik, som tændingen sker.
Lyspletten vil så ramme et af de fem tal, der står på svinghjulet. (0-10-20-30-40)
De angiver grader før stemplet er i top.

 

 

Graderne til tændingsindstilling

 

 

 
  Top Dead Centre
Når 0-tallet står ud for punktet her,
er stemplet på 1. cylinder i top med kompression-slaget (T.D.C.).

 

 

Tændingstidspunktet for Volvo T-25 benzin er 37o før top.

Begrebet "høj- og lavtænding":
"Høj tænding" (advanced) er tidlig tænding.
D.v.s. tændingtidspunktet er før T.D.C. (stemplets øverste dødpunkt)
"Lav tænding" (retarded) er sen tænding, eftertænding.
D.v.s. tændingstidspunktet er i T.D.C. eller meget nær T.D.C.

 

 

 
 

Klo-koblingen
kan drejes i de to slidser i medbringeren.
Man kan justere tændingstidspunktet ved tændingsmagnetens klo-kobling.
Ved at løsne de to små skruer ved klo-koblingen (impulskoblingen)
kan magnetens gang forskydes i forhold til krumtappens gang.
Skruerne glider simpelthen i de to slidser,
der er udfræset i medbringeren.
Tændingen kan derfor justeres trinløst.

 

 

Batteritænding
15. sept. 2017
Magnettændingen ændres nu til batteritænding.
Jeg hat haft utallige problemer med tændingsmagneten,
så nu har jeg ændret Volvo'en til batteritænding.
Spolen i magneten kobles fra og erstattes af en udvendig tændspole.
Herefter fungerer magneten kun som strømfordeler.
Der skal anskaffes en 6 volts tændspole,
og der skal bores diverse huller i fordeler-huset til ledningsføringen.

 

 

 
 

Spolen
Der sker det, at isoleringen af viklingerne efterhånden bliver sprøde.
Derved sker der en slags kortslutning i spolen, hvorved længden af viklingerne faktisk reduceres.
Derfor afgives der ikke nok spænding, især når magneten bliver varm.
Man kan selvfølgelig få den viklet om, hvis den ikke er alt for skadet.
(Klemmen fra spolens sekundære vikling er brækket af).

 

 

Timing
Fiberhjulets mærke skal stå midt imellem de to mærker på drivhjulet.

 

 

 
 

6 volts tændspole

 

 

Fiberhjulets aksel

 

 

 
 

Fiberhjul med rotor

 

 

Bagside af rotorplade
Højspændt strøm til rotor.
Stærkstrøm-ledningen er her loddet fast på punktet, der har forbindelse til rotoren.
Desuden er pladen blevet lakeret med Shell-lak for at forhindre krybestrøm.
Den højspændte strøm fra den eksterne tændspoles midterklemme skal ledes til rotoren.
Normalt har klemmen fra spolens højspændte strøm kontakt her. (Sekundær vikling).
Nu skal den eksterne tændspoles højspændte strøm tilsluttes her i stedet for.

 

 

 
 

Der skal bores diverse huller i fordeler-huset til ledningsføringen.

 

 

 

Den gamle spoles højspændingsklemme blev isoleret med noget epoxy.

 

 

 
  Stopfjeder
Forbindelsen til magnetens spole frakobles.
I stedet etableres en forbindelse til den eksterne tændspoles negativ pol.
Stopfjederen har herefter ingen funktion, og kan afmonteres.

 

 
Impulskobling
Når man konverterer til batteritænding, har impulskoblingen ingen funktion længere.
Derfor har jeg afmonteret de to paler.
En lille klem-ring holder dem på plads.
Fjederen sidder bag ved pladen her.
Når man tager pladen af, afspændes fjederen en smule.
Inden man monterer fjederen igen, skal den derfor strammes en smule op.
Fjederen har en lille krog, der skal hægtes på et lille fremspring.
Hvilket er ret vanskeligt.
 

 

 
  Batteritænding
 

15 + strøm fra batteriet via tændingsnøglen (6 volt)

 

 4   fra sekundær vikling til rotor (højspændt strøm).

 

 1   ÷  fra primær vikling til knikser (6 volt)

 

Se video

2

 

Top