5

 

 

 

T-25'er-kroppen har fået sin første grundmaling.
Kroppen er først blevet hedtvandsrenset for at fjerne snavs og fedt.
Derefter en omgang med stålkopbørste,
så benzin til at fjerne de sidste rester fedt
og endelig blæst ren med trykluft.
Primeren er fra Esbjerg Paints.
Primeren skal være helt tør, inden maskinemaljen påføres.
Den skal være hård.
Man må ikke kunne trykke i den med en negl.

 

 

 
 

Nu lakeret med den flotte Volvo farve.
T-25'er kroppen i den originale Volvo farve.

 

 

Esbjerg Paints 75079.
Esbjerg Paints producerer den originale Volvo farve.
Det er "75079 Volvo Traktor", 
som fås hos de fleste maskinhandlere.

 

 

 
 

10 % hærder er tilsat maskinemaljen.
Delene sprøjtemales enkeltvis. 
Jeg har brugt en hærder fra Esbjerg Paints.
Efadur Hærdelak 0455-79139.
Det skulle gøre malingen mere modstandsdygtig.
Temperaturen skal helst være over 20o C.
Viskositeten er også ret vigtig.

 

 

Bagskærme er blevet sandblæst.
Bagskærmene er fine. Der er ingen gennemrust.
De er blevet sandblæst af en professionel sandblæser.
Meget effektivt. Alt rust er væk.
Det rene jern er klar til primeren.
Evt. spartling kan udmærket udføres med Plastic Padding.
Men der skal absolut grundmales  inden spartling,
idet spartelmassen ellers vil suge fugt,
og rusten vil vise sig efter et års tid.

 

5

 

Top